piątek, 22 grudnia 2017

Przetarg w Pucku

Plomba w ścisłym centrum Pucka czyli  "W ogłoszonym postępowaniu nie było wymogu, aby Wykonawca był architektem."
--- 

Jest sobie mała kamieniczka, na uliczce dochodzącej do Rynku, pewnie ze 20m od niego.


Przetarg dotyczył projektu (wg SIWZ):

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku   ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Przetarg organizowany był przez:

Gmina Miasta Puck
Adres: ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck
Tel. (058) 673 05 00, fax. (058) 673 05 33
Adres strony internetowej: www.miastopuck.pl

Postępowanie w tym przetargu było przeprowadzane trzykrotnie.

Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2017r. oto link  http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3137

W opisie zamówienia brak podstawowych danych o oczekiwanym zakresie robót; juz sam tytuł opracowania wprowadza w błąd, sugerując ze jest coś więcej niż projekt remontu budynku o powierzchni poniżej 200m2.

W SIWZ istnieją zapisy:

[projekt obejmuje zaprojektowanie] (....)

"Otoczenie budynku obejmować będzie m. in.: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę."

Tymczasem otoczenie budynku to maleńka działka 225m2, z której około 150m2 jest zabudowane. Nie ma  tam miejsca na parkingi, ulice, drogi dojazdowe.

Podkreślić należy, że taki zapis miał IMHO wielki wpływ na dalszy przebieg procedur -> patrz niżej.

Nie było natomiast nic o koniecznym kompleksowym remoncie tego obiektu: dachu, elewacji, oknach,  fundamentach, wnętrzu; było wspomniane o wyposażeniu wnętrza itd. Do opisu mam mnóstwo uwag, ale to zajęło by kolejne strony .....

Ponieważ dokładnie rozeznaliśmy temat,  założyliśmy, że na pewno opracowanie dotyczy remontu wnętrza i zewnętrza obiektu; moja pracownia złożyła ofertę na opracowanie kompleksowe tej ciekawej dokumentacji (ośrodek wspomagania rodziny, w strefie zabytkowej) z ceną adekwatną do opisanego zakresu opracowania.

Moja pracownia wygrała ten przetarg kwotą 35 547 zł brutto. Pojęcia wygrała używam umownie - była to po prostu najniższa oferta.

Inne oferty to kwoty rzędu 60-221tys brutto. Jestem przekonana, że wysokość ofert  związana była z wyjątkowo nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia i złym zrozumieniem oczekiwań.

W dnu 13 kwietnia 2017r postępowanie unieważniono ponieważ budżet jaki na to przeznaczono był obiektywnie mocno zaniżony -  na to opracowanie przeznaczono 25 000 brutto.


W dniu 31 maja 2017 ponownie ogłoszono ten przetarg. http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3266

Bodajże jedyną zmianą jaką wniesiono była zmiana budżetu, który został podniesiony prawie pięciokrotnie. Przyjęto, że skoro w pierwszym postępowaniu oferty były wysokie, należy policzyć średnią z ofert i tak wyszła astronomiczna jak na opisany zakres kwota 116 770 zł brutto.

W drugim postępowaniu także wygrała moja pracownia, ale w kontekście mocno zawyżonej kwoty w budżecie, poproszono mnie o uzasadnienie niskiej ceny.

Zaznaczę, że w SIWZ, mimo że zgłaszałam nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, brak precyzji, nie zmieniono nic.

Pozwolę sobie na wklejenie istotnego  fragmentu z naszego obszernego uzasadnienia niskiej ceny:

"Na rynku ceny rzędu 117tys zł brutto osiągają  projekty dużych obiektów. Dla przykładu projekt rewitalizacji całej Starówki na Warmii to cena przetargowa -  129 tys brutto. Cena 72 tys brutto to kwota osiągnięta w ostatnich dniach  w przetargu na budynek wielorodzinny o powierzchni rzędu 1000m2 w Piszu – opracowanie wielobranżowe (też opiszę, kolejny kwiatuszek w przetargach). Inny przykład to kwota 126 567 zł brutto za opracowanie projektu wielobranżowego remontu zabytkowej szkoły na Warmii, o powierzchni prawie 4500m2. Tutaj mamy do czynienia z obiektem rzędu 200-250m2."

Dodam, że w międzyczasie dokonałam wizji lokalnej na miejscu łącznie z wejściem do przedmiotowego budynku i terenu za obiektem i cenę potwierdziliśmy,  obniżając ją symbolicznie do kwoty do 35 424 zł brutto.

Uzasadnienie mojej pracowni, ale także innej, która dała kwotę prawie 70 000 brutto zostało odrzucone z dziwnych przyczyn. Między innymi z powodu nie wzięcia pod uwagę wyburzenia i budowy nowego obiektu...

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 5 lipca 2017.


18 lipca br po raz trzeci ogłoszono ten przetarg.  http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3461

Tym razem nieco zmieniono opis, w którym w dalszym ciągu brakuje precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, ale za to:


  1.     załączono ekspertyzę techniczną wskazującą na zły stan techniczny budynku i wady użytkowe obiektu nie do poprawienia w wyniku prac remontowych   sugerując, że celowym byłoby wyburzenie obiektu, budowa nowego
  2.     teoretycznie wrzucono także wypis i wyrys z MPZP, niezbędne do wykonania zmówienia, ale do dnia dzisiejszego plik ma wartość 0B i jest nie do pobrania
  3.     na zgłoszenie że plik ten nie został wrzucony prawidłowo, nie dostaliśmy odpowiedzi

W tej sytuacji, nasza wiedza architektoniczno-urbanistyczna oraz doświadczenie kazało ponownie zastanowić się nad tematem. Ponieważ zabudowa sąsiadująca z plombą architektoniczną, jaką należało tu brać pod uwagę po wyburzeniu istniejącego obiektu, jest znacząco wyższa, obiekt mający powstać jawił się już jako dużo bardziej skomplikowany, temat znacząco trudniejszy i wymagający wielu działań, a powierzchnia użytkowa kilkakrotnie większa.

W tej sytuacji oferta mojej pracowni była wyraźnie wyższa i opiewała na kwotę 113 160zł brutto. Budżet utrzymano - 116 770zł.

Tym razem wygrała kwota znacząco niższa, 58 425zł, a więc stanowiąca 50,03% założonego budżetu.

Podobno pan który wygrał uzasadnił rażąco niską cenę, ale patrz -> pierwsze akapity mojego zgłoszenia.
Pan okazał się być ..nie wiadomo kim, praktycznie nie istnieje w necie; wg ceidg zajmuje sie:

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Inne to:

    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
    Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
    na 6ym miejscu dopisał: Działalność w zakresie architektury
    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
    Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
    Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Jedno jest pewne: to nie architekt.

PLOMBA W ZABUDOWIE HISTORYCZNEJ, 20m od Rynku stanowiącego ścisłe centrum miasteczka turystycznego nad zatoką często odwiedzanego przez obcokrajowców.!!!!

No i na koniec muszę wkleić odpowiedź na reklamację z Pucka:


RGKiM.271.22.2017.WK.
URZĄD MIASTA PUCK REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Puck, dnia 05.09.2017r.
Pani Małgorzata Pilc-Adamowska Pracownia Architektury ART-TU ul. Stryjeńskich 10/72 02791 Warszawa
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku, ul. Pokoju 8 w celu  realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 
Odpowiadając na Pani pismo dotyczące uwag na temat zorganizowanego przez Gminę Miasta Puck postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego informujemy, że brak jest podstaw prawnych do unieważnienia przetargu. W ogłoszonym postępowaniu nie było wymogu, aby Wykonawca był architektem. Jednocześnie informujemy, że ocena rażąco niskiej ceny dokonana przez Zamawiającego nie została zaskarżona w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Z up. Burmistrza Miasta


ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck tel.: (58) 673-05-18, fax (58) 673-05-33 e-mail: przetargi@miasto.puck.pl www.miastopuck.pl


No i co z tym można zrobić? Procedura trwa, napiszę gdy się czegoś dowiem.
Tak dokładnie trwają dwie procedury - udzielono zamówienia, wiec pan WŚ chyba to projektuje. Oraz trwa, lub czeka w kolejce, kontrola tego zamówienia.

Oto przedmiotowy budynek, pierwotnie - do remontu, ostatnio (stan na sierpień 2017r)  - do wyburzenia

trzeba tam będzie zajrzeć...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz