piątek, 29 grudnia 2017

Kryteria

Kolejnym poważnym tematem w przetargach dotyczących architektury są kryteria w zamówieniach publicznych.

"Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 ustawy PZP). W myśl ust. 2 tego przepisu kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cena jest obligatoryjnym, lecz nie jednym kryterium oceny ofert, którym może posłużyć się zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Obok ceny zamawiający powinien co do zasady zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (arg. z art. 91 ust. 2a ustawy PZP). Podkreślić przy tym należy, iż wyliczenie innych niż cena kryteriów oceny ofert zawarte w art. 91 ust. 2 ustawy PZP ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpujące. Wynika to z użycia przez ustawodawcę w tym przepisie sformułowania „w szczególności”. W konsekwencji oznacza to, iż zamawiający może stosować także kryteria oceny ofert inne, niż wprost wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy PZP. Określenie tych kryteriów wraz z przypisaniem im określonej wagi należy do zamawiającego. To sam zamawiający decyduje o zastosowaniu określonych kryteriów oceny ofert kierując się specyfiką przedmiotu zamówienia oraz potrzebą uzyskania zamówienia na najkorzystniejszych warunkach."

Czyli mówiąc po ludzku - w ofercie do przetargu powinny znaleźć się także inne kryteria  niż cena.
Urzędnicy łamią sobie głowę i w branży architektonicznej jakoś nic sensownego nie mogą wymyślić.
Czasami drugim kryterium jest termin wykonania zamówienia - o tym będzie niżej.
Raz - termin płatności faktury :D
Raz - długość udzielonej rękojmi na projekt (bzdura do kwadratu).
Czasami - forma umowy z podwykonawcami :/

Raz spotkałam z minikonkursem - w przetargu na modernizacje świetlicy wiejskiej, trzeba było pokazać swoje pomysły.
Pokazałam
http://www.arttu.pl/projekt/sumiezne

Wygrała niska cena, pana niearchitekta. :/
No i co z tym fantem zrobić?

---
O terminach w zamówieniach publicznych można napisać książkę.
Prawie nigdy urzędnicy przygotowujący zamówienia publiczne, nie biorą pod uwagę czynności urzędowych oraz braku wpływu na np takiego konserwatora, który we wniosku o przygotowanie zaleceń nie ma narzuconego terminu.
Podobnie warunki zabudowy.
I paradoksalnie termin ten często bywa drugim kryterium oceny ofert.
 Dla przykładu:
właśnie ogłoszony przetarg na opracowanie dwóch projektów (po co objęte jednym zamówieniem??) w   kujawsko-pomorskim, gmina Sępólno-Krajeńskie.
Przetarg dotyczy 1-modernizacji obiektu zabytkowego-świetlicy wiejskiej (kompleksowy remont) w Wilkowie, 2-remontu budynku dawnej szkoły w Lutowie, przywołanej w poście https://arttuu.blogspot.com/2017/12/lutowo.html

Zadane kryteria oceny ofert:

 1. kryterium ceny - oczywiste, bez dyskusji
 2. kryterium terminu:I tu widać dwa problemy:
Kretyński wyścig szczurów - każdy szanujący się architekt powinien podać termin maksymalny, aby to kryterium pozostało fikcją. Ale na to nie liczyłabym...lojalność w środowisku jest iluzją, nie wspominając o tych wszystkich PHU i PUH i innych biurach księgowo-projektowych (poważnie, takie też wygrywają przetargi), które zapewne skrócą  do 30 marca.
Drugi problem, to obiektywna realność tych terminów.
Obydwa obiekty tu przywołane znajdują się w rejestrze zabytków i, jako takie, wymagają docelowo pozwolenia na budowę. Zakres zmian w wyniku oczekiwanych prac projektowych jest spory. Dużym ryzykiem ze strony Zamawiającego, ale i wykonawcy, jest wykonanie tego bez zaleceń konserwatorskich odnoszących się do konkretnych propozycji, czyli - po wykonaniu koncepcji.
I tak, harmonogram takich robót przy każdym z tych obiektów powinien wyglądać następująco:

 • inwentaryzacja obiektu - min 5 dni roboczych
 • przygotowanie modelu obiektu (kto teraz projektuje płasko?) - min 10 dni roboczych
 • przygotowanie pierwszych koncepcji adaptacji obiektów na inne cele - min 10 dni roboczych
 • dyskusja nad koncepcjami, dogrywanie, nanoszenie poprawek, ponowne dyskusje - min 4 tygodnie
 • przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o zalecenia konserwatorskie - min. 5 dni roboczych
 • oczekiwanie na zalecenia - okres martwy, bo opinia konserwatora jest nieprzewidywalna- min 4-5 tygodni
 • w przypadku braku pozytywnej opinii konserwatora na temat przedstawionej koncepcji (a opinia ta jest wstępną  promesą na wydanie pozwolenia na budowę), poprawki, ponowna procedura złożenia wniosku o zalecenia - kolejne miesiące
 • w przypadku pozytywnej opinii można przystąpić do projektu budowlanego
 • projekty branżowe, uzgodnienia - to min 3-4 tygodnie
 • uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego - kolejne 4-5 tygodni
 • uzyskanie pozwolenia na budowę w WAB - 4-8 tygodni
W zestawieniu brakuje czasu na badania konserwatorskie, na uzyskanie pozwolenia na nie, na ekspertyzy budowlane; nie bierze się też po uwagę  terminu podpisania umowy.
Warunki w zapytaniach ofertowych i przetargach nie powinny określać bezwzględnej daty zakończenia, ale tygodnie od dnia podpisania umowy! Bywały już przetargi, w których podpisanie umowy miało miejsce miesiąc lub dwa później niż zakładano.
Z szybkiego, pobieżnego sumowania terminów powyżej, w wariancie optymistycznym (czyli bez konieczności wykonywania kolejnej, pasującej konserwatorowi, koncepcji) wynika, że od podpisania umowy potrzeba ok 32 tygodnie, co daje ok 8 miesięcy. I to w wariancie optymistycznym.
Tymczasem w przywołanym przetargu mamy na projekt niecałe 4-5 miesięcy.
Nie obejdzie się bez aneksu, ale też słyszałam już o przetargu w którym architekt musi dopłacić Zamawiającemu... bo za każdy dzień zwłoki mamy karę w wysokości 0,1-2% wartości umowy.
piękne....
"Zaprojektuj i wybuduj"

Kolejne kwiatki z koszyka zamówień publicznych.
z netu:

Jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system "zaprojektuj i wybuduj". To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.Tyle że, panowie urzędnicy, taka procedura jest sensowna przy takich robotach:
a nie np takich (zabytkowy dworzec Wieluń - Dąbrowa):"Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej spełniającej wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku byłego dworca PKP Wieluń-Dąbrowa"

Czytałam przywoływany program Funkcjonalno-Użytkowy - cóż, opis jak opis, Standard.
---

Drugi przykład to  właśnie ogłoszony projekt hospicjum w Toruniu :

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ’ pn. Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu. Numer referencyjny: ZP/09/17 http://specyfikacje.tai.pl/grabdocs.cgi?action=5&id=bip.kpim.lo.pl_1514436764152 "

Czy ktoś potrafi wytłumaczyć czemu ma to służyć??  Co to daje, że ofertę przygotowuje budowlaniec, który albo ma aspiracje do bycia architektem, albo zleci to pierwszemu lepszemu projektantowi (np instalacji), a architekt bez honoru, ale za to z uprawnieniami, podpisze to za 200zł?? bo wykonawcy robót budowlanych szkoda kasy na projekt...
Kiedyś usłyszałam, że "czas", że ma to skrócić proces projektowy. W jaki sposób? proszę o konkrety. Przecież tak czy inaczej, trzeba zrobić inwentaryzacje, koncepcję, trzeba ją dograć, w tym często z konserwatorem zabytków (jak w Wieluniu), narysować, skończyć projekt budowlany i wykonawczy, uzyskać pozwolenia na budowę.
W którym miejscu zyskujemy cokolwiek na czasie?
A, już chyba wiem...
w bylejakości....

Lutowo, czyli przestępstwo na zabytku.

Jak można taki ładny zabytkowy budynek zeszpecić takich ohydztwem, doklejonym do ściany??


Gdzie byli urzędnicy? gdzie naczelnik wydziału architektury wydający pozwolenie?? gdzie konserwator????
Co za "architekt" to rysował, bo słowo projektował brzmi tutaj niestosownie.

środa, 27 grudnia 2017

Polemika

Konkurs na koncepcję modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 w Warszawie.


[artykuł w trakcie pisania]
Ogłoszony w dniu 27 października 2017r. konkurs architektoniczny dotyczący koncepcji modernizacji elewacji budynku Złota 11 rozstrzygnięty został w dniu 21 grudnia 2017r.
Budynek znajduje się w centralnej części Pasażu Wiecha, na jej wschodniej pierzei.

Pasaż Wiecha to wg opisu w Wikipedii: ulica powstała jako część kompleksu Ściany Wschodniej w latach 1963-1969. Pierwotnie nosiła nazwę Pasażu Śródmiejskiego. W okresie późniejszym jej ranga znacznie upadła, a sam pasaż stał się miejscem zaniedbanym i mało prestiżowym. W grudniu 2006 roku zakończono pierwszy etap remontu pasażu, w czasie którego wymieniono nawierzchnię, wyremontowano elewacje części budynków oraz zamontowano elementy małej architektury. (….)Przy Pasażu Wiecha mieszczą się m.in.:
 • wieżowiec mieszkalny Chmielna 35 oraz Zgoda 13; po 205 mieszkań, 23 piętra
 • kino Atlantic – ul. Chmielna 33
 • dawne kino Relax – ul. Złota 8
 • Rotunda PKO – ul. Marszałkowska 100/102
 • Galeria Centrum – ul. Marszałkowska 104/122
Wkrótce, w najbliższym sąsiedztwie budynku wielorodzinnego Złota 11, powstaną:
 • Warszawski Pawilon Architektury Zodiak
 • pawilon gastronomiczny Grycana
  

Pozwolę sobie na kilka słów komentarza do tego konkursu, w którym moja pracownia także brała udział.
Już na etapie ogłoszenia konkursu zadałam pytanie: czy istnieją jakiekolwiek wytyczne z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Warszawy?
Kolejnym pytaniem nasuwającym się natychmiast było: czemu do komisji nie zaproszono bodaj ostatniego czynnego architekta, który brał udział w projekcie Ściany Wschodniej - pana Andrzeja Kaliszewskiego?

Już od kilkunastu lat władze stolicy odczuwają potrzebę uporządkowania tej przestrzeni. Pierwsza znacząca próba miała miejsce w roku 2006. Pięć lat później komentowano (Informacja z prasy z 2011r, autor Michał Wojtczuk, 05 lipca 2011r):

Pasaż Wiecha: miał tętnić życiem, jest pusty i straszy
[całość do przeczytania tutaj]

"Pasaż Wiecha jest martwy. Już lepiej urządzić tam targ warzywny - proponują urbaniści. (...)  Jest szaro-buro-granitowo-betonowo. Nie ma po co tędy chodzić. (...)"


Mam niejakie obawy, że konkurs nie wniesie nic lepszego w strefie pasażu. W dalszym ciągu pozostanie tam szaro, betonowo, granitowo, z naciskiem na to ostatnie. A granit przeciętnemu Polakowi kojarzy się z miejscem spoczynku wiecznego.

SkyscraperCity:

"Pasaż Wiecha po przebudowie to pusta uliczka techniczna za na tyłach Domów Centrum."
W moim odczuciu czynnik czasu był tu bardzo istotny – decyzja został podjęta pochopnie, bez analizy uwarunkowań miejsca i czasu. 
 1. cały przekrój przez pasaż wiecha
 2. omówienie najważniejszych punktów 
 3. nowych
 4. istniejących - w tym wieżowców
 5. o antersoli
 6. o barierce
 7. o Kaliszewskim
 8. pokazać mój poprawiony - szary i bez podziałów
 9. pokazać lepsze wizualizacje wieżowców ze szkłem
 10. o biurze estetyki
 11. o braku życia na pasażu

piątek, 22 grudnia 2017

Pasaż Wiecha: Gazeta Wyborcza, 05 lipca 2011r, autor: Michał Wojtczuk

Pasaż Wiecha jest martwy. Już lepiej urządzić tam targ warzywny - proponują urbaniści. Inwestycja, która miała odmienić tę część Śródmieścia, rozczarowuje nawet jej projektantów.
Mija pięć lat od rozpoczęcia przebudowy pasażu. Niewiele inwestycji w Warszawie budziło tyle nadziei. Wszyscy mieli dość zapyziałego, klejącego się od brudu pasażu. Od spacerów tędy odstraszali narkomani i żebracy nieustannie koczujący na ławkach. Nie wiadomo było, co jest bardziej zaniedbane - posadzka z połamanych płyt chodnikowych czy przetrzebiona zieleń wśród resztek drewnianych pergoli.

Pewnie dlatego tylu zwolenników (wśród nich, uderzam się w piersi, był autor tego artykułu) zdobyła radykalna koncepcja: "nie myć, robić nowe!". Przedstawił ją właściciel Domów Centrum, firma DTC Real Estate (obecnie CDI). Na jego zlecenie projekt przebudowy pasażu opracowała firma MAAS. Zamiast meandrów pomiędzy pergolami - szeroki równy trakt. Zamiast klawiatury pofalowanych płyt - gładka posadzka z jasnych kamiennych [granitowych] tafli. Zamiast ciemnych zakamarków - rzęsiste oświetlenie. Zamiast podejrzanych indywiduów okupujących ławki - wesoły tłum imprezowiczów.

Maszyny budowlane pojawiły się tu na początku lipca 2006 r. Jednak z planów nic nie wyszło. Dziś po pustym pasażu hula wiatr. Trudno znaleźć kogoś, kto nie byłby nim rozczarowany.

Nie ma po co chodzić

- Wyobrażałem sobie, że pasaż będzie bardziej żywy, atrakcyjny. Że będzie tu przyjemnie przyjść, popatrzeć - żałuje Jerzy Skrzypczak, architekt, projektant m.in. wieżowca Marriott.

- Jest szaro-buro-granitowo-betonowo. Nie ma po co tędy chodzić - ocenia Marcin Rzońca, miejski radny SLD, były wiceburmistrz Śródmieścia.

Faktycznie - po co chodzić pasażem? Straszy tu pseudosztuka nowoczesna - odlane z brązu krzesło na kamiennym postumencie. W posadzce zatopiono gwiazdy upamiętniające aktorów w żaden sposób niezwiązanych z Warszawą. Imprez nie organizuje tu ani miasto, ani właściciel Domów Centrum. Nie zapuszczają się tu nawet rozdający ulotki. Wiedzą, że nie ma po co.

- Nie mogą działać obok siebie dwie ulice handlowe. Jedna musi wygrać, jedna musi przegrać - tłumaczy architekt Andrzej Chołdzyński. - Pasaż Wiecha nie działa nie dlatego, że wymyślili go źli architekci, tylko dlatego, że projektowano go jako wielkomiejski bulwar. Musiał przegrać z Marszałkowską. Jest z niej widok na plac Defilad, jest głęboki na pięć metrów podcień dający osłonę przed deszczem czy słońcem, jest pierzeja drzew, witryny sklepów. Ta ulica ma mnóstwo atrakcji. A pasaż? Cóż.

Lepszy choćby bazar

Czy pasaż Wiecha można uratować bez nowego remontu? Może trochę życia tchnęłaby w niego szalona szklana piramida ze sklepami na parterze, którą na miejscu kina Relax zaprojektował Jakub Wacławek.

- W rewitalizację tego rejonu powinno się włączyć miasto. Bo teraz jest tak, jakbyśmy my pomalowali pół pokoju, a współlokator nie pomalował swojej połowy - mówi Henryk Łaguna z pracowni MAAS. Jego zdaniem zrealizowana przez ratusz przebudowa placów przy kinie Atlantic czy przy Chmielnej to za mało. Narzeka, że miasto nie buduje parkingu podziemnego przy ul. Sienkiewicza ani placu na przecięciu pasażu i Złotej, że nie przebudowano placu obok Rotundy.

- Trzeba zacząć od wymyślenia dla pasażu programu. Może powinien być miejscem spotkań, jak przed jego przebudową? Tam były ławki, zieleń, wyszydzane pergole dawały przytulność. To było miejsce rekreacji - przypomina Chołdzyński.

- Może ustawić gustowne kioski z kawą i herbatą otoczone stolikami? Albo urządzić tam dzienne targowisko warzywne czy kwiatowe? - szarżuje Hubert Trammer, krytyk architektury.

Marcin Rzońca: - Na pasażu Wiecha brakuje strażników miejskich. Może wtedy skwerek przy Zodiaku i na przedłużeniu Chmielnej nie byłby okupowany przez element? I pasaż, i już zdewastowany po remoncie plac Grzybowski to kolejna lekcja, że nie wystarczy coś zbudować - trzeba jeszcze o to dbać.[skopiowano bez ubiegania się o zgodę autora]

Przetarg w Górze

Był sobie przetarg...

jakiś czas temu (czerwiec 2017) ogłoszono bardzo ciekawy przetarg:

Gmina Góra: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie".
Urocza, prawda?

Przedmiot zamówienia został opisany następująco:
"III. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie”. 
Wieża, objęta inwestycją, znajduje się na działce o numerze ewid. 155, w obszarze historycznego ośrodka miasta Czernina, wpisanego do rejestru zabytków decyzją A/3484/508 z dn. 1.12.1958 r., jest również  indywidualnie ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt, jak i obszar podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

Zakres inwestycji:
Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji, 
z podziałem na 2 etapy, z których każdy winien obejmować poniższy zakres: 
    
I etap:
       1. Analiza archiwalnych materiałów ikonograficznych;
       2. Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego;
       3. Rekonstrukcja drewnianej więźby dachowej;
       4. Wykonanie obróbek blacharskich;
       5. Pokrycie połaci dachowej blachą cynkową;
       6. Wykonanie instalacji odgromowej.
  II etap:
       1. Konserwacja elewacji polegająca na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków cegieł oraz zapraw 
           i spoinowania;
       2. Odtworzenie stropów oraz schodów drewnianych;
       3. Projekt adaptacji obiektu do pełnienia funkcji użytkowych  - planowane przeznaczenie wieży – punkt widokowy, instalacja elektryczna.

Koncepcję rewitalizacji wieży należy przedstawić Zamawiającemu celem jej zatwierdzenia przed ostatecznym opracowaniem całości inwestycji. 

Obowiązki Wykonawcy:
a) opracowanie niezbędnych map,
b) opracowanie inwentaryzacji obiektu – 2 egz. w wersji papierowej,
c) ekspertyza stanu technicznego  - 2 egz. w wersji papierowej, 
d) opracowanie przedmiarów robót  –  2 egz. w wersji papierowej,
e) opracowanie kosztorysów inwestorskich  - 2 egz. w wersji papierowej,
f) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej,
g) opracowania wytycznych do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) – 2 egz.                  w wersji papierowej 
h) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – 6 egz. w wersji papierowej,          
i) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku DWKZ we Wrocławiu.
j) dokonanie wszelkich sprawdzeń w terenie,  uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, wymaganych decyzji, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 
k) przekazanie kompletnego przedmiot umowy również w wersji elektronicznej na nośniku CD                                       w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD,  z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej.
l) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na zasadach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ."

Dla osób niezorientowanych w zakresie oraz kosztach jakie to generuje - należy wykonać następujące prace i -po prawej- ich szacunkowe ceny, nie wygórowane:

konstrukcja 5000
bad gruntu 600
sanitarne 1200
elektryczne 1200
mapka do celów 600
rezerwa 2000
uzgodnienia 800
koszty 1000
inwentaryzacja 3000
kosztorysy 700
ocena techniczna budynku 1000
nadzór autorski 3000
odstępstwo ppoż 7000
badania konserwatorskie 5000

Daje to wstępną kwotę 32 100 zł netto. Tyle że architekt tez coś musi zarobić a w szacunku nie jest uwzględniony.
Dodatkowo - Zamawiający nie zapewnia nic, w obiekcie nie ma komunikacji pionowej, więc do badań konserwatorskich, ekspertyzy, do inwentaryzacji - trzeba liczyć się z koniecznością wynajmu strażaków lub podnośnika, co także nie zostało uwzględnione w wycenie. A gdzie czynności formalne? gdzie ustalenia z Konserwatorem?

Kto wygrywa? Ano nikt..
Budżet na to przeznaczony -  całe 10000 tys zł brutto.
Poszaleli.. a może oszaleli?

Przetarg w Pucku

Plomba w ścisłym centrum Pucka czyli  "W ogłoszonym postępowaniu nie było wymogu, aby Wykonawca był architektem."
--- 

Jest sobie mała kamieniczka, na uliczce dochodzącej do Rynku, pewnie ze 20m od niego.


Przetarg dotyczył projektu (wg SIWZ):

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku   ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Przetarg organizowany był przez:

Gmina Miasta Puck
Adres: ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck
Tel. (058) 673 05 00, fax. (058) 673 05 33
Adres strony internetowej: www.miastopuck.pl

Postępowanie w tym przetargu było przeprowadzane trzykrotnie.

Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2017r. oto link  http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3137

W opisie zamówienia brak podstawowych danych o oczekiwanym zakresie robót; juz sam tytuł opracowania wprowadza w błąd, sugerując ze jest coś więcej niż projekt remontu budynku o powierzchni poniżej 200m2.

W SIWZ istnieją zapisy:

[projekt obejmuje zaprojektowanie] (....)

"Otoczenie budynku obejmować będzie m. in.: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę."

Tymczasem otoczenie budynku to maleńka działka 225m2, z której około 150m2 jest zabudowane. Nie ma  tam miejsca na parkingi, ulice, drogi dojazdowe.

Podkreślić należy, że taki zapis miał IMHO wielki wpływ na dalszy przebieg procedur -> patrz niżej.

Nie było natomiast nic o koniecznym kompleksowym remoncie tego obiektu: dachu, elewacji, oknach,  fundamentach, wnętrzu; było wspomniane o wyposażeniu wnętrza itd. Do opisu mam mnóstwo uwag, ale to zajęło by kolejne strony .....

Ponieważ dokładnie rozeznaliśmy temat,  założyliśmy, że na pewno opracowanie dotyczy remontu wnętrza i zewnętrza obiektu; moja pracownia złożyła ofertę na opracowanie kompleksowe tej ciekawej dokumentacji (ośrodek wspomagania rodziny, w strefie zabytkowej) z ceną adekwatną do opisanego zakresu opracowania.

Moja pracownia wygrała ten przetarg kwotą 35 547 zł brutto. Pojęcia wygrała używam umownie - była to po prostu najniższa oferta.

Inne oferty to kwoty rzędu 60-221tys brutto. Jestem przekonana, że wysokość ofert  związana była z wyjątkowo nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia i złym zrozumieniem oczekiwań.

W dnu 13 kwietnia 2017r postępowanie unieważniono ponieważ budżet jaki na to przeznaczono był obiektywnie mocno zaniżony -  na to opracowanie przeznaczono 25 000 brutto.


W dniu 31 maja 2017 ponownie ogłoszono ten przetarg. http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3266

Bodajże jedyną zmianą jaką wniesiono była zmiana budżetu, który został podniesiony prawie pięciokrotnie. Przyjęto, że skoro w pierwszym postępowaniu oferty były wysokie, należy policzyć średnią z ofert i tak wyszła astronomiczna jak na opisany zakres kwota 116 770 zł brutto.

W drugim postępowaniu także wygrała moja pracownia, ale w kontekście mocno zawyżonej kwoty w budżecie, poproszono mnie o uzasadnienie niskiej ceny.

Zaznaczę, że w SIWZ, mimo że zgłaszałam nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, brak precyzji, nie zmieniono nic.

Pozwolę sobie na wklejenie istotnego  fragmentu z naszego obszernego uzasadnienia niskiej ceny:

"Na rynku ceny rzędu 117tys zł brutto osiągają  projekty dużych obiektów. Dla przykładu projekt rewitalizacji całej Starówki na Warmii to cena przetargowa -  129 tys brutto. Cena 72 tys brutto to kwota osiągnięta w ostatnich dniach  w przetargu na budynek wielorodzinny o powierzchni rzędu 1000m2 w Piszu – opracowanie wielobranżowe (też opiszę, kolejny kwiatuszek w przetargach). Inny przykład to kwota 126 567 zł brutto za opracowanie projektu wielobranżowego remontu zabytkowej szkoły na Warmii, o powierzchni prawie 4500m2. Tutaj mamy do czynienia z obiektem rzędu 200-250m2."

Dodam, że w międzyczasie dokonałam wizji lokalnej na miejscu łącznie z wejściem do przedmiotowego budynku i terenu za obiektem i cenę potwierdziliśmy,  obniżając ją symbolicznie do kwoty do 35 424 zł brutto.

Uzasadnienie mojej pracowni, ale także innej, która dała kwotę prawie 70 000 brutto zostało odrzucone z dziwnych przyczyn. Między innymi z powodu nie wzięcia pod uwagę wyburzenia i budowy nowego obiektu...

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 5 lipca 2017.


18 lipca br po raz trzeci ogłoszono ten przetarg.  http://bip.miastopuck.pl/zamowienia/pokaz/3461

Tym razem nieco zmieniono opis, w którym w dalszym ciągu brakuje precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, ale za to:


 1.     załączono ekspertyzę techniczną wskazującą na zły stan techniczny budynku i wady użytkowe obiektu nie do poprawienia w wyniku prac remontowych   sugerując, że celowym byłoby wyburzenie obiektu, budowa nowego
 2.     teoretycznie wrzucono także wypis i wyrys z MPZP, niezbędne do wykonania zmówienia, ale do dnia dzisiejszego plik ma wartość 0B i jest nie do pobrania
 3.     na zgłoszenie że plik ten nie został wrzucony prawidłowo, nie dostaliśmy odpowiedzi

W tej sytuacji, nasza wiedza architektoniczno-urbanistyczna oraz doświadczenie kazało ponownie zastanowić się nad tematem. Ponieważ zabudowa sąsiadująca z plombą architektoniczną, jaką należało tu brać pod uwagę po wyburzeniu istniejącego obiektu, jest znacząco wyższa, obiekt mający powstać jawił się już jako dużo bardziej skomplikowany, temat znacząco trudniejszy i wymagający wielu działań, a powierzchnia użytkowa kilkakrotnie większa.

W tej sytuacji oferta mojej pracowni była wyraźnie wyższa i opiewała na kwotę 113 160zł brutto. Budżet utrzymano - 116 770zł.

Tym razem wygrała kwota znacząco niższa, 58 425zł, a więc stanowiąca 50,03% założonego budżetu.

Podobno pan który wygrał uzasadnił rażąco niską cenę, ale patrz -> pierwsze akapity mojego zgłoszenia.
Pan okazał się być ..nie wiadomo kim, praktycznie nie istnieje w necie; wg ceidg zajmuje sie:

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Inne to:

    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
    Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
    na 6ym miejscu dopisał: Działalność w zakresie architektury
    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
    Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
    Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Jedno jest pewne: to nie architekt.

PLOMBA W ZABUDOWIE HISTORYCZNEJ, 20m od Rynku stanowiącego ścisłe centrum miasteczka turystycznego nad zatoką często odwiedzanego przez obcokrajowców.!!!!

No i na koniec muszę wkleić odpowiedź na reklamację z Pucka:


RGKiM.271.22.2017.WK.
URZĄD MIASTA PUCK REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Puck, dnia 05.09.2017r.
Pani Małgorzata Pilc-Adamowska Pracownia Architektury ART-TU ul. Stryjeńskich 10/72 02791 Warszawa
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku, ul. Pokoju 8 w celu  realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 
Odpowiadając na Pani pismo dotyczące uwag na temat zorganizowanego przez Gminę Miasta Puck postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego informujemy, że brak jest podstaw prawnych do unieważnienia przetargu. W ogłoszonym postępowaniu nie było wymogu, aby Wykonawca był architektem. Jednocześnie informujemy, że ocena rażąco niskiej ceny dokonana przez Zamawiającego nie została zaskarżona w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Z up. Burmistrza Miasta


ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck tel.: (58) 673-05-18, fax (58) 673-05-33 e-mail: przetargi@miasto.puck.pl www.miastopuck.pl


No i co z tym można zrobić? Procedura trwa, napiszę gdy się czegoś dowiem.
Tak dokładnie trwają dwie procedury - udzielono zamówienia, wiec pan WŚ chyba to projektuje. Oraz trwa, lub czeka w kolejce, kontrola tego zamówienia.

Oto przedmiotowy budynek, pierwotnie - do remontu, ostatnio (stan na sierpień 2017r)  - do wyburzenia

trzeba tam będzie zajrzeć...
poniedziałek, 24 lipca 2017

Przetarg, zapytanie ofertowe.

Wg wikipedii:
Przetarg – jeden ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy.

Za money.pl [dzięki]:
Postępowanie przetargowe - co to jest?

Według polskiego prawodawstwa, obok siebie funkcjonuje kilka rodzajów postępowań, które umownie możemy nazywać przetargami. Najczęściej występującym rodzajem postępowania tego typu jest przetarg nieograniczony. Ta forma polega na zaproszeniu do składania ofert dowolnego, nieograniczonego w żaden sposób kręgu osób lub instytucji, zwykle na drodze publicznego ogłoszenia w prasie lub sieci Internet. W przypadkach dotyczących instytucji bądź podmiotów z sektora publicznego, sposób przeprowadzenia przetargów jest dodatkowo uregulowany oddzielnymi przepisami. Przeciwieństwem przetargu nieograniczonego, jest przetarg ograniczony. Podstawowa różnica pomiędzy obiema formami przetargów polega na tym, że do uczestniczenia w postępowaniu ograniczonym zostają dopuszczone wyłącznie przedmioty spełniające określone przesłanki, sformułowane wyraźnie w warunkach uczestnictwa, bądź po prostu firmy imiennie zaproszone przez samego organizatora. Po zgłoszeniu organizator przetargu decyduje z którymi z oferentów przejdzie do dalszych etapów postępowania. 
Tryby postępowań przetargowych

Przetarg nieograniczony: w tym przypadku oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy dowiedzą się o przetargu. W przetargu ograniczonym jest inaczej: najpierw wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w przetargu, (a swoje oferty mogą składać najczęściej jedynie ci wykonawcy, których wcześniej zaproszono do składania ofert), a dopiero później podmiot ogłaszający decyduje kogo dopuści do finalnego etapu postępowania. W przypadku negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający najpierw publikuje ogłoszenie, potem negocjuje warunki umowy z wybranym przez siebie wykonawcami, a dopiero potem zaprasza ich do składania swoich ofert. Negocjacje bez ogłoszenia są podobne do negocjacji z ogłoszeniem, jednak nie nakładają obowiązku zamieszczania ogłoszenia. Zamówienia z wolnej ręki polegają na udzieleniu zamówienia po negocjacjach z tylko jednym, wybranym wcześniej wykonawcą. W przypadku zapytań o cenę, zamawiający pyta o cenę wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Aukcje elektroniczne odbywają się przez Internet. Składane oferty są klasyfikowane automatycznie. Aukcje organizuje się w przypadku zamówienia na dostawę powszechnie dostępnych na rynku dóbr. 
Po co organizuje się przetargi?

Podstawowym celem w jakim organizuje się postępowania przetargowe jest wyłonienie odpowiedniego partnera, który będzie świadczył organizatorowi przetargu swoje usługi lub dostarczy przedmioty zamówienia na najbardziej korzystnych warunkach. Z kolei firmom świadczącym usługi, lub dostarczającym wytworzone przez siebie dobra, uczestnictwo w przetargach umożliwia szybkie i łatwe znajdowanie tematycznie zgodnych odbiorców i klientów. Organizacja przetargów została podzielona na trzy kategorie, które dotyczą zakresu wykonanej usługi. Są to roboty budowlane, usługi, a także dostawy. Podobną funkcję pełni organizowanie zapytań ofertowych, konkursów ofert, a także licytacji elektronicznych. Te ostatnie nie mają aż tak bardzo wiążących jak w przypadku zwykłych postępowań przetargowych obwarowań prawnych, ale z pewnością są pomocne w wyborze odpowiedniego kontrahenta. 
Dlaczego warto korzystać z usług monitoringu przetargów?

Jeśli firma lub osoba fizyczna świadczy usługi bądź dostarcza określone towary, dobra lub produkty, fundamentem sukcesu rynkowego jest znalezienie odbiorców. Uczestniczenie w przetargach jest jedną z najłatwiejszych dróg do zdobycia odpowiednich kontraktów, pasujących do profilu prowadzonej działalności. Postępowanie przetargowe, w odróżnieniu od zwykłej gry rynkowej charakteryzuje się tym, że podmioty rywalizują o otrzymanie zlecenia na możliwie najbardziej równych, jasnych zasadach, z góry znając kryteria potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Największą trudnością w całym tym łańcuchu jest dla firmy znalezienie samej informacji o odbywającym się postępowaniu przetargowym. Wyszukiwanie tego typu informacji jest czaso- i kosztochłonne, zużywane są zasoby materialne oraz kadrowe firmy, a efekty takiego samodzielnego poszukiwania postępowań nie zawsze muszą się okazać satysfakcjonujące. I tu na przeciw potrzebom klientów wychodzi nasz serwis. Doświadczony, odpowiednio przeszkolony zespół przeszukuje wszelkie dostępne miejsca publikacji informacji o przetargach, dokonuje ich merytorycznej analizy, grupuje na tematyki, branże i segreguje. Praca klienta sprowadza się tu tylko do wybrania interesującego go zakresu tematycznego w jakim chciałby otrzymywać informacje przetargowe, a my dostarczamy gotowe, czytelne zestawienia (z danymi kontaktowymi, przedmiotem, terminem zgłaszania ofert) w formie dostępu do bazy lub dla wygody - newsletterów. Szybko i skutecznie. 
Kiedy ogłasza się przetargi - podstawowe zasady

Regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych mają zastosowanie praktyczne w przypadkach, kiedy szacowana wartość zamówienia jest wyższa niż 14000 euro (po przeliczeniu na złote według aktualnego kursu). Istnieje także możliwość stosowania specjalnej, mniej skomplikowanej procedury uproszczonej, wtedy gdy szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość przepisami. W ramach obowiązującej procedury, zamawiający ma obowiązek umieszczania ogłoszeń o rozpisanym postępowaniu przetargowym przede wszystkim w swojej siedzibie oraz publikacji ich treści także na stronie www. Obowiązkowe jest także publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego. Procedura podstawowa, stosowana przy zamówieniach publicznych, których wartość przekracza pewna, określoną wartość, oprócz obowiązku publikacji ogłoszenia w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej, nakłada na ogłaszającego obowiązek publikacji treści przetargu także w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli przetarg ma charakter aukcji bądź zapytania cenowego progi wartości nie obowiązują i wszystkie postępowania mogą mieć formę uproszczoną. 
Czym są zamówienia publiczne w świetle prawa?

Ustawa o zamówieniach publicznych precyzuje iż przetargami w sensie prawnym są płatne umowy, w ramach których inwestor zawiera porozumienie z wykonawcą, a przedmiotem takiego układu między stronami jest najczęściej wykonawstwo (np. budowa), usługa bądź dostawa. Najbardziej drobiazgowej procedurze administracyjnej podlegają zamówienia opiewające kwotę przekraczającą 5.000.000 euro w przypadku usług i dostaw, oraz więcej niż 10.000.000 euro w przypadku przetargów na wykonanie (roboty budowlane). W zamówieniach takich stosuje się wszystkie procedury, jakie przewiduje postępowanie podstawowe, a dodatkowo jeszcze do każdego zamówienia, indywidualnie przewidziana jest instytucja obserwatora zewnętrznego. Na organizatora takiego przetargu nakładany jest także obowiązek publikacji w prasie specjalnych ogłoszeń informujących o prowadzonym postępowaniu. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, podstępowania tego typu podlegają każdorazowo kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Kto wygrywa przetargi?

Zwycięzcą przetargu powinna zostać ta firma, której oferta (zdaniem zamawiającego) okaże się najbardziej zgodna ze specyfikacją podaną w postępowaniu. Termin w którym inwestor dokona wyboru zwycięzcy postępowania musi być podany w ogłoszeniu oraz specyfikacji, z dokładnością, co do godziny, tak aby wszyscy zainteresowani mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć na równych prawach. Najważniejszym kryterium wyboru nie musi być cena (choć może, wtedy automatycznie wygrywa najtańsza oferta). Możliwa jest natomiast sytuacja w której oferent zaproponuje podejrzanie niską wycenę. Wówczas zamawiający ma prawo do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Jeżeli ich nie otrzyma, ma obowiązek odrzucić taką ofertę. Zamawiający każdorazowo ma także obowiązek publikacji informacji o tym, która ofertę uznał za najkorzystniejszą i ja wybrał. Publikacja taka powinna zawierać informacje dotyczące samego zamawiającego, przedmiotu zamówienia i pełnej informacji o wybranym oferencie, włącznie z adresem. 

Umowa zawarta z wybranym kontrahentem musi być sporządzona w formie pisemnej. Choć polskie prawo dopuszcza umowy ustne, to w przypadku postępowań przetargowych muszą być one (pod rygorem nieważności) sporządzone na piśmie. Niektóre umowy wymagają także sporządzenia odrębnych aktów notarialnych. Informacja o zawarciu umowy także powinna zostać opublikowana. 

Przydługi tekst, ale chyba warto przeczytać.

Niektóre z postępowań idą inną drogą - tak zwanego zapytania ofertowego.
i znów, wg Wiki:

Zapytanie ofertowe (z angielskiego RFP/RFI/RFQ) – zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert dostarczenia konkretnego produktu lub usługi. Formą zapytania ofertowego może być również przetarg, aukcja statyczna oraz konkurs ofert.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać m.in.:

specyfikację przedmiotu oferty,
specyfikację struktury oferty,
kryteria pozwalające na obiektywne porównanie ofert:
cena,
doświadczenie firmy (mierzone ilością projektów określonego typu, referencje od klientów),
doświadczenie członków zespołu,
kapitał firmy (informacje o jej finansach), itp.
specyfikację dokumentacji, którą oferent musi dołączyć do oferty,
wadium.
W przypadku ofert składanych na mocy ustawy Prawo zamówień Publicznych zapytanie składane jest w formie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepisy tej ustawy określają m.in.:

sposób organizacji postępowania o udzielenie zamówienia,
kryteria wyboru trybu postępowania,
terminy, wadia,
kryteria oceny ofert,
protesty, odwołania, skargi.


Nie do końca jeszcze zrozumiałam kryteria doboru trybu postępowania w celu wyłonienia najlepszej oferty, ale w naszej branży, architekturze, dotyczy to zazwyczaj mniejszych tematów. Lub...ale o tym później.

niedziela, 23 lipca 2017

Po dwóch latach przerwy - wracam do pisania.

Po dwóch dość ciężkich latach w życiu i osobistymi zawodowym, wracam do gry i pisania.
Obiecuję sobie, oraz ewentualnym czytelnikom, wpisy co najmniej raz na tydzień. Regularnie.

Na początek - rozpoczynam serial dotyczący przetargów*.


*- i zapytań ofertowych